Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và cung ứng nguồn nhân sự chất lượng cao ngành du lịch và điều dưỡng cho thị trường lao động quốc tế.

CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC

Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường trong nước và thế giới. Mục tiêu trở thành top 10 đối tác xuất khẩu lao động hàng đầu Việt Nam.

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Đầu tư vào xây dựng chuỗi giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học.
Lên đầu trang  >>