Tin nội bộ

Năm 2018, Tập đoàn CEO tăng 12 hạng trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Ngày 5/12/2018, Vietnam Report công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2018. Theo đó, Tập đoàn CEO cán đích tại vị trí top 298, tăng 12 hạng so với năm 2017.

Ngày 5/12/2018, Vietnam Report công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2018. Theo đó, Tập đoàn CEO cán đích tại vị trí top 298, tăng 12 hạng so với năm 2017.

Bảng xếp hạng VNR500 nhằm tôn vinh kết quả hoạt động kinh doanh xuất sắc của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm tài chính 2018. Việc đứng vị trí 298 trên tổng số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam khẳng định sự tăng trưởng bền vững của Tập đoàn CEO trong năm vừa qua. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp tích cực của Tập đoàn với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng doanh thu Tập đoàn CEO năm 2018 đạt 1.613 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.042 tỷ đồng, doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 401 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn CEO tính đến hết quý 3/2018 là 2.409 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 7.814 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh này đạt được nhờ việc hoạch định chiến lược phát triển đúng, có trọng tâm của Tập đoàn CEO trong lĩnh vực trụ cột là Bất động sản, Bất động sản nghỉ dưỡng và các lĩnh vực Xây dựng, Du lịch và quản lý khách sạn, Phát triển nguồn nhân lực. Việc tăng trưởng ổn định của Tập đoàn CEO minh chứng cho hướng đi đúng đắn, bền vững của Tập đoàn.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố. Theo Tổng cục Thống kê, khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp đáng kể vào nền kinh tế chung. Trên bình diện toàn bộ nền kinh tế, số liệu tính toán đến cuối năm 2016, xét về doanh thu, các DN khối tư nhân tạo ra được 9,76 triệu tỷ đồng, chiếm 56% doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp năm 2016. Về lợi nhuận, các DN khối tư nhân tạo ra hơn 188 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 26,4% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp còn các DNNN tạo ra hơn 197 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,7% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp.

Lễ công bố và tôn vinh chính thức Bảng xếp hạng VNR500 năm 2018 dự kiến được tổ chức vào ngày 16/1/2019 tại Khách sạn Rex, TP.Hồ Chí Minh.

Lên đầu trang  >>