Phát triển nguồn nhân lực

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Đầu tư vào xây dựng chuỗi giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Đào tạo là nền tảng quan trọng trong phát triển xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng sống của con người. Tập đoàn CEO hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng chuỗi giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Đồng thời, với nền tảng giáo dục được đầu tư bài bản và cập nhật liên tục từ trường Cao đẳng Đại Việt, Tập đoàn CEO hướng đến tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao ngành dịch vụ Du lịch – Khách sạn và Điều dưỡng.

Lên đầu trang  >>