Báo chí nói về ceo group

TS.LS Đoàn Văn Bình ra mắt cuốn sách "Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách"

Mới đây, TS.LS Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Tập đoàn CEO và nhóm tác giả đã chính thức ra mắt cuốn sách chuyên khảo Nhà nước đặt hàng "Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách".

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học: "Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách" của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam do TS.LS Đoàn Văn Bình làm chủ nhiệm đề tài, với sự tham gia tư vấn, thực hiện, phản biện của trên 20 nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh tế bất động sản, tài chính, ngân hàng, quy hoạch, luật;... TS.LS Đoàn Văn Bình cùng nhóm tác giả đã hoàn chỉnh và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách. Đây là cuốn sách chuyên khảo được xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa và bổ sung, theo đặt hàng của Nhà nước.

Cuốn sách được thực hiện nhằm đưa ra những dữ liệu khoa học, thực tiễn phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước và sự tham gia thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cập nhật, bổ sung các dữ liệu, đánh giá thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp mới phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách chuyên khảo Nhà nước đặt hàng "Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách".

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách là một công trình nghiên cứu quan trọng và hữu ích do nhóm tác giả là các chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng biên soạn, đã đưa ra cái nhìn tổng quan về vai trò quan trọng của lĩnh vực bất động sản trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Cuốn sách tập trung đề cập những nội dung cơ bản sau:

Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về bất động sản và vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam; kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển thị trường bất động sản.

Hai là, phân tích thực trạng, vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra (đóng góp vào phát triển kinh tế và gia tăng tài sản quốc gia; đóng góp thông qua khả năng lan tỏa đến các ngành kinh tế quan trọng khác của nền kinh tế, nhất là những ngành liên quan trực tiếp như xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, lưu trú - ăn uống và tài chính - ngân hàng,...; vai trò của ngành bất động sản đối với việc thu hút, gia tăng lao động; phát triển nhà ở và quá trình đô thị hóa; lượng hóa quy mô tài sản bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2020-2030,... làm cơ sở hoạch định chính sách và điều tiết thị trường).

Ba là, trên cơ sở dự báo lượng hóa (ước tính quy mô của thị trường bất động sản trong tương lai), phân tích thực trạng, dự báo xu hướng đến năm 2030, nhóm tác giả đề ra những giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

TS.LS Đoàn Văn Bình tham dự Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội và giới thiệu các ấn phẩm sách đến độc giả.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực và hữu ích đối với rộng rãi công chúng, nhất là các nhà hoạch định và thực thi chính sách.

"Dù có không ít tài liệu nghiên cứu về bất động sản và thị trường bất động sản, song có lẽ đây là một nghiên cứu đủ sâu, có thể góp phần quan trọng trong thay đổi nhận thức, "cách nhìn" (còn phiến diện) về bất động sản và thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam. Đó là chưa nói tới những khuyến nghị chính sách, cả trước mắt và lâu dài, để phát triển thị trường bất động sản bền vững; cũng chứa đựng không ít gợi ý có ý nghĩa và rất đáng suy ngẫm.

Đóng góp mới của cuốn sách là lượng hóa vai trò của bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam với góc nhìn cả theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng, cả trực tiếp và qua tác động lan tỏa. Cùng với đó, những ưu tiên chính sách cần triển khai cũng là điểm nhấn đáng ghi nhận của cuốn sách này". TS. Võ Trí Thành nhận định.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng đưa ra một số nhận xét có ý nghĩa tham khảo và gợi mở:

Thứ nhất, công trình được phân tích, trình bày, lập luận khoa học, lôgíc giữa các chương và hoàn chỉnh kết cấu trong mỗi chương. Các luận cứ, luận chứng được đưa ra khá thuyết phục.

Thứ hai, nhóm tác giả đã lượng hóa được vai trò quan trọng của thị trường bất động sản, theo nghĩa ISIC1 và bất động sản mở rộng, từ đó, tạo ra sự so sánh khác biệt giữa số liệu Tổng cục Thống kê công bố và số liệu nhóm nghiên cứu đã tính toán dựa trên phương pháp khoa học và cách tiếp cận hợp lý.

Thứ ba, nhóm tác giả đã đưa ra được những khuyến nghị mang tính thực tiễn cao, dựa trên những vướng mắc của doanh nghiệp và thị trường, đưa ra những dự báo, giải pháp có cơ sở và bảo đảm tính khả thi thực hiện cao. Các giải pháp khá đồng bộ, bao quát, rõ ràng và được lập luận chặt chẽ.

Thứ tư, các số liệu, trích dẫn và tham khảo trong cuốn sách đáng tin cậy, xác thực và có tính thuyết phục cao.

"Đây là công trình nghiên cứu khoa học công phu, được chuẩn bị và thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, thành viên nhóm nghiên cứu là các chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và kinh tế. Cuốn sách có nhiều giá trị về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là cung cấp những góc nhìn mới cho việc hoạch định, thực thi chính sách và quản lý nhà nước về thị trường bất động sản nói riêng cũng như kinh tế nói chung. Cuốn sách tạo ra những góc nhìn mới về thị trường bất động sản và vai trò đặc biệt quan trọng của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam. Đây là công trình khoa học mang tính gợi mở cao và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cần khuyến khích nghiên cứu thêm những công trình có giá trị tương tự", PGS. TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Theo PGS.TSKH. Võ Đại Lược, Chủ tịch Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, bất động sản và vai trò của thị trường bất động sản là một chủ đề quan trọng, có tính bức xúc vì còn tồn tại nhiều vướng mắc về thể chế, quy hoạch và lợi ích,… cần phải được nghiên cứu, phân tích và đề xuất giải pháp. Nhóm tác giả lựa chọn như vậy là rất đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay... Cuốn sách là một công trình nghiên cứu về bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam có chất lượng cao, với nhiều số liệu minh họa cụ thể, có những đánh giá, phân tích sắc sảo, những giải pháp đề xuất có tính mới mẻ và khả thi.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc trong nước và quốc tế.

Nguồn: https://reatimes.vn/ls-ts-doan-van-binh-ra-mat-cuon-sach-bat-dong-san-trong-nen-kinh-te-viet-nam-vai-tro-va-khuyen-nghi-chinh-sach-theo-dat-hang-cua-nha-nuoc-202240118174656797.htm

Lên đầu trang  >>