Lĩnh vực kinh doanh

Chăm sóc sức khỏe (CEOCARE)

“Vì cuộc sống chất lượng hơn”, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe gồm: Trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, viện dưỡng lão… nhằm mang dịch vụ y tế chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế tới các cư dân.

“Vì cuộc sống chất lượng hơn”, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe gồm: Trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, viện dưỡng lão… nhằm mang dịch vụ y tế chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế tới các cư dân.

Lên đầu trang  >>