Tin nội bộ

Tập đoàn CEO công bố tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (viết tắt: Tập đoàn CEO, HNX: CEO) vừa công bố thông tin văn bản số 3906/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Tập đoàn CEO.

Trụ sở chính của Tập đoàn CEO - CEO Tower

Theo văn bản nói trên, UBCKNN cho biết đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập đoàn CEO ở mức 0% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Người đại diện của Tập đoàn CEO cho biết: lý do tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn CEO là 0% vốn điều lệ vì: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Trong các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của Tập đoàn CEO, doanh nghiệp có đăng ký một số ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, do vậy tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được xác định đối với các ngành nghề này là 0%.

Người đại diện cũng chia sẻ thêm, những ngành nghề này mang tính đặc thù và trên thực tế, Tập đoàn CEO cũng không hoạt động và kinh doanh các ngành nghề này. Do vậy, HĐQT Công ty nhất trí, ngay trong tháng 7 sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty theo hướng sẽ không đăng ký kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ Công ty theo quy định.

Lên đầu trang  >>