Tin nội bộ

Tập đoàn CEO nâng cao kiến thức về quản trị rủi ro cho đội ngũ lãnh đạo, CBNV

Trong 3 ngày từ 4/6 đến 6/6/2020, 35 học viên là lãnh đạo Tập đoàn CEO và lãnh đạo, cán bộ các phòng ban, đơn vị thuộc Tập đoàn đã tham gia chương trình đào tạo "Hệ thống Quản trị rủi ro & Kỹ thuật đánh giá rủi ro theo IEC/ISO 31000 : 2019" tại Tháp CEO, Hà Nội.

Chương trình do Tập đoàn CEO phối hợp với Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về quản trị rủi ro cho các đơn vị trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng - tổ chức đào tạo.

Toàn cảnh lớp đào tạo kiến thức về quản trị rủi ro của Tập đoàn CEO

Thông qua chương trình, đội ngũ lãnh đạo, CBNV của Tập đoàn CEO đã lĩnh hội được nhiều kiến thức quan trọng về quản trị rủi ro và kỹ thuật quản trị rủi ro theo ISO/IEC 31010 : 2019, qua đó chủ động nhận diện về rủi ro, quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp và lựa chọn được công cụ đánh giá phù hợp. Nhiều kiến thức về quản trị có thể áp dụng ngay vào các hoạt động hàng ngày, từ đó hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra cho bộ phận mình quản lý nói riêng và Tập đoàn CEO nói chung, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Các lãnh đạo Tập đoàn CEO thảo luận sôi nổi

Học viên đưa ra nhiều tình huống thực tế để thảo luận

Ngay sau chương trình đào tạo, Ban Thanh tra nội bộ cũng đã hoàn thành Quy trình quản trị rủi ro của Tập đoàn CEO để có thể sớm ban hành, đưa vào áp dụng nhằm tăng tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống quản trị rủi ro này.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã tham gia thực hiện bài thi và 100% đều đạt kết quả tốt.

Lễ trao chứng chỉ cho các học viên đã diễn ra ngày 13/7/2020

Một số hình ảnh trong chương trình đào tạo "Hệ thống Quản trị rủi ro & Kỹ thuật đánh giá rủi ro theo IEC/ISO 31000 : 2019" vừa qua:

Lên đầu trang  >>