Ban lãnh đạo

Ban Tổng Giám đốc

Ông Tạ Văn Tố

Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Ông Cao Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2007. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Bà Vũ Thị Lan Anh

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh Tế Quốc Dân)
- Cử nhân Tài chính - Kế toán (Học Viện Tài Chính Kế Toán)
- Cử nhân Tiếng Anh thương mại (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2009. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 6/2014.

Ông Trần Đạo Đức

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 8/2016.

Ông Nguyễn Văn Đông

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Tiến sỹ khoa học (Đại học Kagoshima, Nhật Bản)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2019. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 2/2019.

Bà Phan Lê Mỹ Hạnh

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1979
Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh Tế Quốc dân)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2019. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 2/2019.

Bà Đỗ Phương Anh

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1979
Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh Tế Quốc dân)

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2009. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 2/2019.

Ông Đoàn Văn Minh

Phó Tổng giám đốc

Sinh năm 1976

Trình độ Chuyên môn:

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Benedictine, Mỹ)

- Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008 và giữ các chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt, Chủ tịch Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe cộng đồng C.E.O.

Được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ tháng 7/2020.

Lên đầu trang  >>