Ban lãnh đạo

Ban Tổng Giám đốc

Ông Tạ Văn Tố

Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Ông Cao Văn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến Trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2007. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 5/2014.

Bà Vũ Thị Lan Anh

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh Tế Quốc Dân)
- Cử nhân Tài chính - Kế toán (Học Viện Tài Chính Kế Toán)
- Cử nhân Tiếng Anh thương mại (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2009. Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 6/2014.

Ông Trần Đạo Đức

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tháng 8/2016.

Lên đầu trang  >>