Ban lãnh đạo

Ban Tổng Giám đốc

Ông Cao Văn Kiên

Tổng Giám đốc

- Sinh năm 1979

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007. Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 5/2024.

Bà Vũ Thị Lan Anh

Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm 1973

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Cử nhân Tiếng Anh thương mại

+ Cử nhân Tài chính – Kế toán

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2009. Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tháng 6/2014.

Ông Trần Đạo Đức

Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1973

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sĩ Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2014. Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tháng 8/2016.

Bà Đỗ Phương Anh

Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1979

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2009. Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 2/2019.

Ông Tạ Văn Tố

Phó Tổng giám đốc thường trực

- Sinh năm: 1971

- Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001. Được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực từ tháng 7/2021.

Lên đầu trang  >>