Ban lãnh đạo

Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thùy Linh

Trưởng Ban kiểm soát

- Sinh năm: 1979

- Trình độ chuyên môn: 

+ Cử nhân Tài chính - Kế toán

Ông Bùi Đức Thuyên

Thành viên Ban kiểm soát

- Sinh năm: 1950

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Tài chính Kế toán

Bà Nguyễn Thu Phương

Thành viên kiểm soát

- Sinh năm 1987

- Trình độ Chuyên môn:

+ Cử nhân Kế toán

Lên đầu trang  >>