Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Đoàn Văn Bình

Nhà sáng lập – Chủ tịch HĐQT

Ông Đoàn Văn Bình là nhà sáng lập, định hướng, đưa ra mục tiêu phát triển cho Tập đoàn CEO. Với tầm nhìn chiến lược và thích ứng trước những thay đổi của thị trường, ông Đoàn Văn Bình giữ vai trò quyết định đối với sự lớn mạnh của Tập đoàn CEO. Ông Bình kỳ vọng sẽ đưa Tập đoàn CEO trở thành một trong những doanh nghiệp đa ngành hàng đầu trong nước, kiến tạo nên những công trình đẳng cấp, góp phần đưa du lịch Việt Nam sánh tầm thế giới, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Ông Bình từng đặt mục tiêu Tập đoàn CEO lọt top 250 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) vào năm 2021, nhưng mục tiêu này đã sớm hoàn thành khi Tập đoàn có mặt trong top 150 của VNR500 vào năm 2020.

- Sinh năm 1971

- Trình độ chuyên môn:

+ Tiến sỹ Luật học

+ Cử nhân Ngoại ngữ

+ Cử nhân Kinh tế

- Các chức vụ khác đang nắm giữ:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc);

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển nhà và đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc);

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn);

+ Chủ tịch HĐQT Trường Cao Đẳng Đại Việt;

+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế)

Ông Đoàn Văn Minh

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh năm 1976

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Cử nhân Kinh tế

- Các chức vụ khác đang nắm giữ:

+ Thành viên HĐQT, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt;

+ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO Dịch vụ);

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc);

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc);

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn);

+ Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế C.E.O (CEO Design).

+ Thành viên HĐTV, Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế)

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008.

Bà Vũ Thị Lan Anh

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh năm 1973

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Cử nhân Tiếng Anh thương mại

+ Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Các chức vụ khác đang nắm giữ:

+ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO;

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn);

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch C.E.O (CEO Travel);

+ Thành viên HĐQT Trường Cao đẳng Đại Việt;

+ Thành viên HĐTV Công ty TNHH C.E.O Hospitality (CEO Hos);

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Quảng Bình (CEO Quảng Bình).

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2009.

Ông Trần Trung Kết

Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh năm 1983

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư hạ tầng đô thị

- Các chức vụ khác đang nắm giữ:

+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc);

+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc);

+ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc;

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007.

Ông Nguyễn Văn Đông

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Sinh năm 1972

- Trình độ chuyên môn:

+ Tiến sĩ Khoa học

Lên đầu trang  >>