Ban lãnh đạo

Lãnh đạo các đơn vị thành viên

Ông Phạm Trường Sơn

Giám đốc Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế)

- Sinh năm: 1983 

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008.

Ông Trần Trung Kết

Tổng giám đốc Công ty Phú Kiên Phú Quốc

- Sinh năm: 1983

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư hạ tầng đô thị

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007.

Ông Đoàn Văn Minh

-Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO Dịch vụ)

- Sinh năm 1976 

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Cử nhân Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008.

Ông Trần Đạo Đức

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch C.E.O (CEO Travel)

- Sinh năm: 1973

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sĩ Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2014.

Ông Trần Trung Kết

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc)

- Sinh năm: 1983

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư hạ tầng đô thị

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007.

Ông Đoàn Văn Minh

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt

- Sinh năm 1976 

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Cử nhân Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008.

Ông Trần Trung Kết

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc)

- Sinh năm: 1983

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư hạ tầng đô thị

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007.

Bà Đỗ Phương Anh

Tổng Giám đốc công ty TNHH C.E.O Hospitality (CEO Hospitality)

- Sinh năm: 1979

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2009.

Ông Tạ Văn Tố

-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang (CEO Nha Trang)

- Sinh năm: 1971

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2001.

Ông Cao Văn Kiên

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn)

- Sinh năm 1979

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2007.

Ông Đoàn Tiến Trung

Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O (CEO Xây dựng)

- Sinh năm 1980

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2005.

Ông Trương Việt Anh

Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế C.E.O (CEO Design)

- Sinh năm: 1979

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sĩ Quản lý Đô thị

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2022.

Lên đầu trang  >>