Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Đoàn Văn Bình

Nhà sáng lập – Chủ tịch HĐQT

Ông Đoàn Văn Bình là nhà sáng lập, định hướng, đưa ra mục tiêu phát triển cho Tập đoàn CEO. Với tầm nhìn chiến lược và thích ứng trước những thay đổi của thị trường, ông Đoàn Văn Bình giữ vai trò quyết định đối với sự lớn mạnh của Tập đoàn CEO. Ông kỳ vọng, Tập đoàn CEO sẽ là một trong những doanh nghiệp đa ngành hàng đầu, song hành cùng du lịch Việt Nam vươn tầm thế giới, trở thành 1 trong 250 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) vào năm 2021.

Bà Phạm Thị Mai Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân)
- Cử nhân Kinh tế (Học viện Tài chính)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Là thành viên chủ chốt, gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008.

Ông Tạ Văn Tố

Ủy viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Xây dựng (ĐH Kiến trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001.

Bà Vũ Thị Lan Anh

Ủy viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân)
- Cử nhân Tài chính - Kế toán (Học viện Tài chính)
- Cử nhân Tiếng Anh thương mại (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2009. Là thành viên HĐQT Tập đoàn CEO từ 18/04/2014.

Ông Lưu Đức Quang

Ủy viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1974

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Thương Mại Hà Nội)
- Cử nhân Tài chính Kế toán (ĐH Thương Mại Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2010. Là thành viên HĐQT Tập đoàn CEO từ 25/3/2015.

Lên đầu trang  >>