Ban lãnh đạo

Lãnh đạo các đơn vị thành viên

Ông Phạm Trường Sơn

Giám đốc Công ty TNHH C.E.O Quốc tế

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Kinh tế

Ông Trần Trung Kết

Giám đốc Công ty CP Xây dựng C.E.O

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư Đô thị (ĐH Kiến trúc Hà Nội)

Ông Đoàn Văn Minh

Giám đốc Công ty CP Dịch vụ C.E.O

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Ngô Tiến Đức

Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch C.E.O

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Trần Đạo Đức

Tổng giám đốc công ty CP đầu tư & phát triển Phú Quốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ông Đoàn Văn Minh

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Trần Đạo Đức

Tổng Giám đốc công ty CP Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ)

Ông Nguyễn Văn Kiền

Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
 

Ông Tạ Văn Tố

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nha Trang

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001

Ông Cao Văn Kiên

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2007

Lên đầu trang  >>