Ban lãnh đạo

Lãnh đạo các đơn vị thành viên

Ông Phạm Trường Sơn

Giám đốc Công ty TNHH C.E.O Quốc tế

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Kinh tế

Ông Trần Trung Kết

Tổng giám đốc công ty Phú Kiên Phú Quốc

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư Đô thị (ĐH Kiến trúc Hà Nội)

Ông Đoàn Văn Minh

Giám đốc Công ty CP Phát triển Dịch vụ C.E.O

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Benedictine, Mỹ)

- Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bà Bùi Hà Phương

Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch C.E.O

Sinh năm: 1986

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân tài chính ngân hàng

- Gia nhập CEO Group từ năm 2008, giữ chức tổng giám đốc Công ty CP du lịch C.E.O từ tháng 2 năm 2019

Ông Trần Đạo Đức

Tổng giám đốc công ty CP đầu tư & phát triển Phú Quốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ông Đoàn Văn Minh

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Benedictine, Mỹ)

- Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ông Trần Đạo Đức

Tổng Giám đốc công ty CP Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương)
- Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ)

Ông Đoàn Văn Minh

Tổng Giám đốc công ty TNHH C.E.O Hospitality

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Benedictine, Mỹ)

- Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ông Tạ Văn Tố

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nha Trang

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư xây dựng (ĐH Kiến trúc Hà Nội)

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2001

Ông Cao Văn Kiên

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO năm 2007

Ông Đoàn Tiến Trung

Giám đốc công ty cổ phần xây dựng C.E.O

Sinh năm 1980

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư xây dựng

Gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2005 và giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc CEO Phú Quốc (2016-2020), Phó Tổng Giám đốc CEO Đảo Ngọc (2017 - 2020), Tổng giám đốc công ty Phú Kiên Phú Quốc (2017 - 2020), Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Bảo vệ C.E.O (từ 2017).

Được bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần xây dựng C.E.O từ tháng 7/2020.

Lên đầu trang  >>