Quan hệ cổ đông

Bản cáo bạch

Tên file Ngày đăng Tải về

Bản cáo bạch năm 2023

03/07/2023

Bản cáo bạch năm 2019

27/05/2019

Bản cáo bạch năm 2017

26/05/2017

Bản cáo bạch năm 2016

29/01/2016

Bản cáo bạch năm 2014

09/09/2014

Thông tin liên hệ

contact1Phụ trách IR: Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
contact2Điện thoại: (+84 24) 3 787 5136/107
contact3Fax: (+84 24) 3 787 5137
contact4Email: banthuky@ceogroup.com.vn
Lên đầu trang  >>